fredag 5. oktober 2012

Aleine att

No sloknar solbrannen ute.
Eldblomen bjart brenn ned.
Det mørknar alt. Du gjekk ifrå meg nyss,
Og fela di tok du med.

Du spela, og under bogen
Ustanselig blomar spratt,
Eg sat i eit endelaust blomeregn.
- No kan eg ikkje finne dei att.

Er dei alt visne, alle?
Hell var det ikkje meg dei galdt?
Hell tok du dei med da du gjekk istad!
- Helst har eg vel drøymt det, altHalldis Moren Vesaas

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar