fredag 4. april 2014

Eit hjarte som bankar

Orda hennar
såra ikkje lenger
Dei var blitt vanlege
Daglege
Kvardagen

Tårene bak orda hennar
var det berre puten
hennar som visste om

For bak alle orda
låg smerta

Uendelige timar
med håplaushet
Små sekund
med håp

Om å bli elska
Om å bli sett

Det gav aldri opp
hjarta
Det bankar framleis
Venter endå
på svar

Tone Mjelde, 04.04.2014